Bestway Corp .com / .eu korzysta z narzędzi śledzenia. Aby dowiedzieć się więcej, Użytkownik może zapoznać się z Polityką plików cookie.

Więcej informacji na temat przetwarzania

Obrona w sądzie

Dane Osobowe Użytkownika mogą być wykorzystywane przez Właściciela w sądzie lub na etapach prowadzących do ich ostatecznego ustalenia w celu obrony przed nadużyciami w korzystaniu z Bestway Corp .com/.eu lub powiązanych usług przez Użytkownika.
Użytkownik oświadcza, że ​​ma świadomość, iż Administrator Danych może być zobowiązany do udostępnienia Danych na żądanie organów publicznych.

Szczegółowe informacje

Na żądanie Użytkownika, poza informacjami zawartymi w niniejszej polityce prywatności, Bestway Corp .com/.eu może udostępnić Użytkownikowi dodatkowe i kontekstowe informacje dotyczące poszczególnych usług lub gromadzenia i przetwarzania Danych Osobowych.

Log systemu i konserwacja

Na potrzeby związane z eksploatacją i konserwacją Bestway Corp .com/.eu oraz wszelkie wykorzystywane przez nią usługi podmiotów trzecich mogą gromadzić logi systemowe, czyli pliki rejestrujące interakcje, które mogą również zawierać Dane Osobowe, takie jak adres IP Użytkownika.

Informacje nie zawarte w niniejszej polityce

Więcej informacji w związku z przetwarzaniem Danych Osobowych można uzyskać w dowolnym momencie od Administratora Danych, korzystając z danych kontaktowych.

Prawa Użytkownika

Podmioty, których dotyczą Dane Osobowe mają prawo w dowolnym momencie uzyskać od Administratora potwierdzenie ich istnienia lub braku, poznać ich treść i pochodzenie, zweryfikować ich prawdziwość lub zażądać ich integracji, anulowania, aktualizacji sprostowania, przekształcenia w formę anonimową lub zablokowania Danych Osobowych przetwarzanych z naruszeniem prawa, a także do wniesienia w każdym przypadku sprzeciwu, z uzasadnionych powodów, wobec ich przetwarzania. Żądania należy kierować do Administratora Danych.
Bestway Corp .com/.eu nie obsługuje żądań „Nie śledź”.
Aby dowiedzieć się, czy obsługują je usługi zewnętrzne, Użytkownik jest proszony o zapoznanie się z odpowiednią polityką prywatności.

Zmiany w niniejszej polityce prywatności

Administrator Danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności w dowolnym momencie poprzez powiadomienie Użytkowników na tej stronie. Dlatego prosimy o częste odwiedzanie tej strony, powołując się na datę ostatniej modyfikacji wskazaną na dole. W przypadku braku akceptacji wprowadzonych zmian w niniejszej polityce prywatności, Użytkownik jest zobowiązany do zaprzestania korzystania z Bestway Corp .com/.eu oraz może zażądać od Administratora usunięcia swoich Danych Osobowych. O ile nie określono inaczej, poprzednia polityka prywatności będzie nadal miała zastosowanie do danych osobowych zebranych do tego czasu.

Informacje dotyczące niniejszej polityki prywatności

Administrator Danych odpowiada za niniejszą politykę prywatności, sporządzoną począwszy od modułów przygotowanych przez iubenda i przechowywanych na jej serwerach.

Definicje i odniesienia prawne

Dane Osobowe (lub Dane)

Wszelkie informacje dotyczące osoby fizycznej, zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania, nawet pośrednio, przez odniesienie do jakichkolwiek innych informacji, w tym osobistego numeru identyfikacyjnego, stanowią dane osobowe.

Dane Użytkowania

Są to informacje zbierane automatycznie przez Bestway Corp .com/.eu (również z aplikacji firm trzecich zintegrowanych z Bestway Corp .com/.eu), w tym: adresy IP lub nazwy domen komputerów, z których korzysta Użytkownik, który łączy się z Bestway Corp .com/.eu, adresy w notacji URI (Uniform Resource Identifier), czas żądania, sposób przekazania żądania do serwera, rozmiar pliku otrzymanego w odpowiedzi, kod numeryczny wskazujący status odpowiedzi z serwera (powodzenie, błąd itp.) kraj pochodzenia, charakterystyka przeglądarki i systemu operacyjnego używanego przez odwiedzającego, różne konotacje czasowe wizyty (na przykład czas spędzony na każdej stronie ) oraz szczegóły dotyczące trasy realizowanej w Aplikacji, ze szczególnym uwzględnieniem kolejności przeglądanych stron, parametrów dotyczących systemu operacyjnego i środowiska informatycznego Użytkownika.

Użytkownik

Osoba korzystająca z Bestway Corp .com/.eu, która musi pokrywać się z zainteresowaną stroną lub być przez niego upoważniona i której Dane Osobowe są przetwarzane.

Zainteresowany

Osoba fizyczna lub prawna, której dotyczą Dane Osobowe.

Odpowiedzialny za przetwarzanie

Osoba fizyczna, osoba prawna, administracja publiczna lub inny organ, stowarzyszenie lub organizacja wyznaczona przez Administratora Danych do przetwarzania Danych Osobowych, zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności.

Administrator Danych (lub Administrator)

Osoba fizyczna, osoba prawna, administracja publiczna oraz każdy inny organ, stowarzyszenie lub organizacja, które odpowiadają, choćby wspólnie z innym właścicielem, za decyzje dotyczące celów, sposobów przetwarzania danych osobowych oraz stosowanych narzędzi, w tym profilu bezpieczeństwa, w związku z działaniem i korzystaniem z Bestway Corp .com/.eu. Administrator Danych, o ile nie określono inaczej, jest właścicielem Bestway Corp .com/.eu.

Bestway Corp .com / .eu

Narzędzie sprzętowe lub programowe, za pomocą którego gromadzone i przetwarzane są Dane Osobowe Użytkowników.

Cookie

Niewielki fragment danych przechowywany na urządzeniu Użytkownika.

Odniesienia prawne

Informacja dla europejskich Użytkowników: niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności zostało przygotowane w celu wypełnienia zobowiązań wynikających z art. 10 Dyrektywy rz. 95/46/WE, a także przepisów dyrektywy 2002/58/WE, zaktualizowanej dyrektywą 2009/136/WE, na temat plików Cookies.
Niniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie bestway.eu/pl-pl , bestwaycorp.pl i bestway.pl
Ostatnia modyfikacja: 25 czerwca 2021
przechowuje te treści i gromadzi wyłącznie dane osobowe, które są ściśle niezbędne do ich udostępniania.