Zasady i warunki

1. Wstęp

a) Niniejsze ogólne warunki sprzedaży mają na celu uregulowanie oferty i sprzedaży produktów pomiędzy Bestway Eastern Europe Sp. z o.o. a jej klientami, odnosząc się do nich w przypadku każdej transakcji dokonywanej za pośrednictwem strony internetowej: www.bestway.pl Za wszystko, co nie jest wyraźnie tutaj przewidziane , należy odnieść się do przepisów mających zastosowanie do transakcji internetowych. W każdym przypadku, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości, możesz skontaktować się z naszym Biurem Obsługi Klienta za pośrednictwem strony internetowej pod adresem e-mail: [email protected] Niniejsze ogólne warunki sprzedaży mogą ulec zmianie w każdym czasie. Wszelkie zmiany i/lub nowe warunki będą obowiązywać od momentu ich opublikowania w dziale Regulamin.

 

2 - Przedmiot


a) Niniejsze Warunki regulują sprzedaż online Produktów marki Bestway (lub wszelkich dóbr materialnych oferowanych do sprzedaży przez Bestway Eastern Europe Sp. z o.o. na stronie internetowej www.bestway.pl) przez Bestway Eastern Europe Sp. z o.o swoim Klientom (osobie fizycznej lub prawnej, która zarejestruje się na stronie i dokonuje zakupu Produktów).

b) Umowy są regulowane przez dyrektywę 771/2019 oraz podlegają prawu polskiemu i podlegają obowiązującym przepisom polskim.

3 - Ceny


a) Wszystkie ceny wskazane na stronie www.bestway.pl są wyrażone w PLN i zawierają podatek VAT (podatek od towarów i usług). Bestway Eastern Europe Sp. z o.o. może w każdej chwili zmienić ceny, gdyż ceny wskazane w zamówieniu oraz w potwierdzeniu zamówienia, o którym mowa w pkt. 5 poniżej, należy uznać za ważne i wiążące w pojedynczej transakcji.

 

4 - Rejestracja i prywatność


a) Nawigacja w serwisie może być swobodnie prowadzona przez dowolnego użytkownika. Aby móc kontynuować zakup konieczne jest jednak wypełnienie odpowiedniego formularza lub rejestracji. Rejestracja w serwisie jest bezpłatna. Z chwilą rejestracji Klient musi oświadczyć, że jest pełnoletni, zapoznał się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych oraz wyrazić zgodę w związku z takim przetwarzaniem. Przekazywane przez Klienta dane mogą być następnie przez niego modyfikowane w odpowiednim punkcie dotyczącym danych osobowych. Pomyślna rejestracja w serwisie zostanie potwierdzona użytkownikowi za pośrednictwem e-maila.

b) Newslettery wysyłane są okresowo z głównymi promocjami, a czasami także z promocjami personalizowanymi (które nie są podświetlone na stronie głównej). Newsletter wysyłany jest na adres e-mail podany podczas rejestracji. Aby otrzymywać newsletter, musisz wyraźnie wyrazić zgodę na jego wysyłkę w fazie rejestracji.

5 - Zamówienia, potwierdzenie zamówienia, dostępność produktu


a) Klient przystąpi do realizacji zamówienia w sposób podany na stronie. Zamówienie wysłane przez Klienta będzie wiążące dla Bestway Eastern Europe Sp. z o.o. tylko wtedy, gdy cała procedura zamówienia została przeprowadzona prawidłowo i bez żadnych komunikatów o błędach zgłaszanych przez witrynę.

b) Bestway Eastern Europe Sp. z o.o. w ciągu 72 godzin od otrzymania zamówienia wystawi stosowne potwierdzenie złożonego zamówienia, które zostanie przesłane Klientowi pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym. Tylko zarejestrowani użytkownicy będą mogli zapoznać się z formularzem zamówienia w sekcji „Moje zamówienia”.

c) Zamówienie nie może zostać zrealizowane, jeżeli Klient nie wypełnił wszystkich obowiązkowych pól w formularzu rejestracyjnym. Nieprzesłanie potwierdzenia zamówienia w terminie wskazanym powyżej, należy rozumieć jako brak jego akceptacji.

d) Potwierdzenie zamówienia będzie podsumowywać warunki sprzedaży, podstawowe cechy Produktów, wskazanie ceny i kosztów dostawy (wraz z dowodami naliczonych podatków), a także warunki skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

e) Z uwagi na fakt, że możliwość wysyłania zamówień online przez kilku Klientów jednocześnie może zmieniać spójność Produktów w czasie rzeczywistym, Bestway Eastern Europe Sp. z o.o. nie gwarantuje dostępności produktów, jednakże zobowiązuje się do niezwłocznego komunikowania się z Klientowi ewentualną niemożność zrealizowania umowy kupna.

6 - Metody płatności i fakturowania


a) Zakup produktów może zostać opłacony przez Klienta poprzez wybór jednego z następujących sposobów, który należy zrealizować przed dostawą:

1. Online / Karta płatnicza: karta kredytowa (Visa, Mastecard, PayPal).
2. Wszystkie dane będą chronione podczas transakcji i traktowane z zachowaniem najwyższej poufności.
3. Akceptujemy wszystkie karty kredytowe (z wyjątkiem Diners i Jcb).

b) Płatność musi być dokonana przez Klienta w ciągu 1 (jednego) dnia od otrzymania potwierdzenia zamówienia. Po upływie tego terminu zamówienie zostanie automatycznie anulowane.

c) Towary są zawsze dostarczane wraz ze zwykłym dokumentem towarzyszącym wystawionym w momencie wysyłki. Klient może zażądać kopii faktury lub jej modyfikacji najpóźniej ostatniego dnia miesiąca, w którym dokonano zakupu.

7 - Zmień lub anuluj zamówienie. Sprawdzenie statusu zamówienia.


a) Zamówienie można anulować lub zmodyfikować do momentu potwierdzenia płatności. Jeśli płatność nie została jeszcze potwierdzona, zamówienie zostanie wyświetlone w "Moich zamówieniach" jako "oczekująca płatność" lub "anulowane", jeśli płatność nie powiodła się. Ponowną próbę płatności będzie można ponowić, klikając „Zamów ponownie”. Jeśli zamówienie zostało już opłacone, może nie być możliwe jego anulowanie, w takim przypadku możesz skontaktować się z naszym działem obsługi klienta lub aktywować procedurę zarządzania zwrotami towarów.

8 - Koszty dostawy i wysyłki


a) Dostawa Produktów nastąpi na adres wskazany przez Użytkownika w formularzu zamówienia przez kuriera wskazanego w potwierdzeniu zamówienia; Zawiadomienie o dostarczeniu przesyłki do Klienta zostanie przesłane pocztą elektroniczną na adres wskazany w formularzu rejestracyjnym.

b) Przy odbiorze towaru Klient zobowiązany jest do sprawdzenia integralności i ilości paczek, niezwłocznie kwestionując, w miarę możliwości, jakąkolwiek ingerencję lub braki w towar kurierowi i w takim przypadku zgłaszając szczególne zastrzeżenie weryfikacji towaru na dokument przewozowy (faktura towarzysząca) otrzymany przez kuriera. Zaleca się jednak, aby użytkownik niezwłocznie powiadomił Obsługę Klienta.

9 - Gwarancja zgodności


a) Wszystkie Produkty są zgodne z obowiązującym prawodawstwem wspólnotowym i, w stosownych wypadkach, są objęte gwarancją producenta lub importera, zgodnie z obowiązującymi przepisami (Dyrektywa 771/2019 i zgodność prawem polskim z późniejszymi zmianami). Sprzedawca odpowiada wobec konsumenta za wszelkie niezgodności istniejące w momencie dostawy towaru, które wystąpią w ciągu 24 miesięcy od daty zakupu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Aby uzyskać pomoc dotyczącą produktów objętych gwarancją, możesz skontaktować się z obsługą klienta, wysyłając wiadomość e-mail na adres [email protected].

b) Ocenie podlega możliwość zwrotu produktu przez Klienta „//” Produkt w każdym przypadku pozostanie własnością Klienta”
3. Aby uzyskać pomoc dotyczącą produktów objętych gwarancją, możesz skontaktować się z Obsługą Klienta, wysyłając wiadomość e-mail na adres [email protected].

10 - Skorzystanie z prawa odstąpienia od umowy i zwrotu towaru


a) Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez żadnych kar i bez podania przyczyny, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zakupu.

b) Prawo do odstąpienia od umowy jest wykonywane poprzez wysłanie w wyznaczonym terminie pisemnego zawiadomienia do Bestway Eastern Europe Sp. z o.o., za pośrednictwem pisemnego zawiadomienia na adres [email protected].

c) W komunikacie tym należy określić zamiar odstąpienia od zakupu wraz ze wskazaniem produktów, w stosunku do których ma być wykonane prawo odstąpienia, z załączeniem kopii faktury lub potwierdzenia zamówienia.

d) Po dokonaniu tej korespondencji Klient jest zobowiązany do zwrotu towaru poprzez wysłanie go do Bestway Eastern Europe Sp. z o.o., ul. Ekologiczna 24, 05-080 Klaudyn - w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych od daty otrzymania potwierdzenia przez Bestway Eastern Europe Sp. z o.o. o przystąpieniu do zwrotu. Jedynymi kosztami, jakie poniesie konsument z tytułu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, są koszty zwrotu towaru do nadawcy.

e) Po wypełnieniu formularza odstąpienia od umowy należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją zwrotu towaru:

- zakupiony towar musi być nienaruszony i zwrócony w oryginalnym opakowaniu, kompletny we wszystkich jego częściach (w tym opakowania i wszelkiej dokumentacji oraz wyposażenia dodatkowego - instrukcje, wszelkie części zamienne itp.) oraz wszystkie metki są nienaruszone.
- Zabrania się naklejania etykiet lub taśm samoprzylepnych bezpośrednio na oryginalnym opakowaniu produktu.
- Zakupiony towar musi zostać zwrócony w normalnym stanie, w jakim został otrzymany: w związku z tym produkty używane, które wykazują oznaki uszkodzenia, zużycia lub zabrudzenia, a których w konsekwencji nie można już uznać za nienaruszone, nie będą przyjmowane.
- Klient musi umieścić etykietę lub numer zamówienia na opakowaniu zwrotnym

f) W przypadku skorzystania przez konsumenta z prawa odstąpienia od umowy zgodnie z przepisami prawa, zwrócimy kwoty wpłacone przez konsumenta za zakup, z zastrzeżeniem kosztów przesyłki, a więc zwrócona kwota będzie pomniejszona o koszty dostawy. Bestway Eastern Europe Sp. z o.o. ​​ponownie skredytuje kwoty tymi samymi metodami, jakich użył konsument do zapłaty za towar. Zwrot zostanie dokonany bezpłatnie, w możliwie najkrótszym czasie, a w każdym razie w ciągu trzydziestu (30) dni od dnia, w którym dowiedzieliśmy się o skorzystaniu przez konsumenta z prawa odstąpienia od umowy.

g) Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, klient może skorzystać z następującego schematu, który jest tu odtworzony zgodnie z postanowieniami dyrektywy 2011/83/UE Aneks 1-B:
ODBIORCA: Bestway Eastern Europe Sp. z o.o
Adres: Ul.Ekologiczna 24, 05-080 Klaudyn, Poland
POCZTA: [email protected]
Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów: ..........................
Zamówiono dnia ........................ ... Numer zamówienia (jeśli istnieje) ............... ........
Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ..................... ... Adres konsumenta(-ów) ............ ...... .
Podpis konsumenta(-ów) ........................
Data i miejsce .....................

11 - Odniesienie do plików cookie


a) Strona internetowa www.bestway.pl wykorzystuje pliki cookies, które są plikami elektronicznymi, które rejestrują informacje związane z nawigacją Klienta w serwisie i które pozwalają Bestway Eastern Europe Sp. z o.o. oferować swoim Klientom personalizowane usługi. Kliknij tutaj, aby zapoznać się z Polityką plików cookie.

12 - Obowiązujące prawo i właściwy sąd


a) Niniejsze ogólne warunki i wszelkie spory, które mogą powstać w związku z ich stosowaniem, interpretacją i wykonaniem, podlegają prawu polskiemu, a sądem właściwym jest sąd przewidziany w obowiązującym ustawodawstwie.

13 - Procedury Adr (Alternatywne Rozstrzyganie Sporów)


a) Konsument ma możliwość zwrócenia się do właściwych organów krajowych w ramach procedur ADR (ALTERNATIVE SPUTE RESOLUTION) w celu alternatywnego rozstrzygania sporów zgodnie z przepisami zawartymi w Dyrektywie Wspólnoty nr. 2013/11 / UE.

14 - Obsługa Klienta i reklamacje


a) Istnieje możliwość żądania informacji, wysyłania wiadomości, pomocy lub składania reklamacji poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta Bestway Eastern Europe Sp. z o.o. w następujący sposób: mailowo na adres [email protected].

15 - Treść dostępna na www.bestway.pl

a) Treści dostępne na www.bestway.pl są chronione prawem autorskim oraz innymi prawami i umowami międzynarodowymi mającymi na celu ochronę praw własności intelektualnej i, o ile nie określono inaczej, ich używanie jest dozwolone wyłącznie dla Użytkowników w granicach określonych w niniejszym punkcie. Na czas trwania Umowy Użytkownikowi udzielana jest osobista, niezbywalna i niewyłączna licencja, wyłącznie do celów osobistych, a nie komercyjnych i ograniczona do urządzenia używanego przez Użytkownika do korzystania z takich treści. W związku z tym wyraźnie zabrania się Użytkownikowi kopiowania i/lub pobierania i/lub udostępniania (z wyjątkiem ograniczeń przedstawionych poniżej), modyfikowania, publikowania, przesyłania, sprzedawania, udzielania sublicencji, przetwarzania, przekazywania/przypisywania osobom trzecim lub tworzenia prac pochodnych w żaden sposób z treści, w tym osób trzecich, dostępnych na www.bestway.pl, ani nie zezwalać na to osobom trzecim za pośrednictwem Użytkownika lub jego urządzenia, nawet bez jego wiedzy. W przypadkach wyraźnie wskazanych na www.bestway.pl, Użytkownik, wyłącznie do użytku osobistego, może być upoważniony do pobierania i/lub kopiowania i/lub udostępniania niektórych treści udostępnionych na www.bestway.pl, pod warunkiem, że wiernie zgłosi wszelkie prawa autorskie wskazania i inne wskazania dostarczone przez Bestway Eastern Europe Sp. z o.o.

b) Użycie niedozwolone. Z Usługi należy korzystać zgodnie z poniższymi ustaleniami. Użytkownicy nie mogą: dokonywać inżynierii wstecznej, dekompilować, dezasemblować, modyfikować ani tworzyć prac pochodnych w oparciu o www.bestway.pl lub jakąkolwiek jego część; omijać systemy komputerowe wykorzystywane przez www.bestway.pl lub jego licencjodawców w celu ochrony treści dostępnych za jego pośrednictwem; kopiować, przechowywać, modyfikować, zmieniać, tworzyć dzieł pochodnych lub w jakikolwiek sposób zmieniać jakichkolwiek treści udostępnianych przez www.bestway.pl; używać dowolnego robota, aplikacji wyszukującej i/lub pobierania witryn lub jakiegokolwiek innego urządzenia, procesu lub automatycznych środków w celu uzyskania dostępu, odzyskania lub indeksowania dowolnej części www.bestway.pl lub jej zawartości; wynajem, licencja lub sublicencja www.bestway.pl; zniesławiać, obrażać, nękać, angażować się w groźby, grozić lub w inny sposób naruszać prawa innych osób; rozpowszechniać lub publikować treści niezgodne z prawem, obsceniczne, bezprawne, zniesławiające lub nieodpowiednie; bezprawnie przywłaszczyć sobie konto, z którego korzysta inny Użytkownik; zarejestrować się lub korzystać z Usługi w celu nawiązania kontaktu z Użytkownikami w celu promowania, sprzedaży lub reklamowania w jakikolwiek sposób produktów lub usług dowolnego rodzaju za pośrednictwem www.bestway.pl; używać www.bestway.pl w jakikolwiek inny niewłaściwy sposób, który narusza Regulamin.

c) Bestway Eastern Europe Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do niepublikowania i moderowania jakichkolwiek komentarzy, które są obraźliwe, agresywne, zniesławiające i ogólnie niezgodne z kodeksem etycznym Bestway Eastern Europe Sp. z o.o.